Tutoring:

  • każda rodzina ma swojego opiekuna (doradcę edukacyjnego),
  • regularnie odbywają się spotkania obojga rodziców z tutorem,
  • rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka i jego funkcjonowaniu w przedszkolu.

Wsparcie dla rodziców:

 

  • warsztaty rozwijające i wzmacniające kompetencje rodzicielskie, prowadzone przez specjalistów i kadrę Węgielka,
  • wykłady dla rodziców prowadzone przez zaproszonych ekspertów,
  • biblioteczka rodzica