Wczesną naukę czytania realizujemy poprzez:

  • metodę Glenna Domana
  • elementy metody M. Bogdanowicz
  • elementy metody J. Cieszyńskiej

   Rozwijanie zdolności matematycznych (dziecięca matematyka, myślenie logiczne, STEAM) wspieramy dzięki:

   • rozwijaniu kompetencji matematycznych według koncepcji prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
   • naukę przez doświadczanie i eksperymentowanie, 
   • metodę 6 klocków,
   • kodowanie na dywanie,
   • Bee-boty.

Nawyki, których uczymy naszych podopiecznych:

  • dziecko uczy się samodzielności,
  • dziecko uczy się dbać o siebie, ale również dostrzegać potrzeby innych osób,
  • dziecko uczy się współpracy z innymi i zasad życia społecznego,
  • dziecko uczy się systematyczności i obowiązkowości.

Edukacja spersonalizowana i Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) dla każdego dziecka dzięki:

  • współpracy nauczycieli z rodzicami – tutoring
  • spójnym celom wychowawczym w przedszkolu i w domu – przedszkole jest przedłużeniem domu – nauczyciele i rodzice “grają do jednej bramki”,
  • wspólnemu rozpoznaniu mocnych stron dziecka i obszarów do pracy,
  • motywacji dziecka do rozwoju i w radosnej atmosferze dzięki czemu uczy się pracować nad sobą.

   IPR  realizują wszyscy nauczyciele, nie tylko wychowawca:

   • kadra pracuje zespołowo, dlatego podejście do konkretnego dziecka jest spójne
   • nauczyciele dobierają sposób pracy do potrzeb indywidualnych dziecka.